วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

เสียงสระในภาษาไทย

เสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ สระเดี่ยว สระประสม และสระเกิน สะกดด้วยรูปสระพื้นฐานหนึ่งตัวหรือหลายตัวร่วมกัน


สระเดี่ยว หรือ สระแท้ คือสระที่เกิดจากฐานเพียงฐานเดียว มีทั้งสิ้น 18 เสียง อักษรโรมันที่กำกับเป็นระบบถอดอักษรของราชบัณฑิตยสถาน


สระประสม คือสระที่เกิดจากสระเดี่ยวสองเสียงมาประสมกัน เกิดการเลื่อนของลิ้นในระดับสูงลดลงสู่ระดับต่ำ ดังนั้นจึงสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สระเลื่อน" มี 3 เสียงดังนี้
 • เ–ีย /iaː/ ประสมจากสระ อี และ อา ia
 • เ–ือ /ɯaː/ ประสมจากสระ อือ และ อา uea
 • –ัว /uaː/ ประสมจากสระ อู และ อา ua

สระเกิน คือสระที่มีเสียงของพยัญชนะปนอยู่ มี 8 เสียงดังนี้
 • –ำ /am, aːm/ am ประสมจาก อะ + ม (อัม)เช่น ขำ บางครั้งออกเสียงยาวเวลาพูด (อาม)เช่น น้ำ
 • ใ– /aj, aːj/ ai ประสมจาก อะ + ย (อัย)เช่น ใจ บางครั้งออกเสียงยาวเวลาพูด (อาย)เช่น ใต้
 • ไ– /aj, aːj/ ai ประสมจาก อะ + ย (อัย)เช่น ไหม้ บางครั้งออกเสียงยาวเวลาพูด (อาย)เช่น ไม้
 • เ–า /aw, aːw/ ao ประสมจาก อะ + ว (เอา)เช่น เกา บางครั้งออกเสียงยาวเวลาพูด (อาว)เช่น เก้า
 • /rɯ/ rue,ri,roe ประสมจาก ร + อึ (รึ)เช่น ฤกษ์ บางครั้งเปลี่ยนเป็น /ri/ (ริ)เช่น กฤษณะ หรือ /rɤː/ (เรอ)เช่นฤกษ์
 • ฤๅ /rɯː/ rue ประสมจาก ร + อือ (รือ)
 • /lɯ/ lue ประสมจาก ล + อึ (ลึ)
 • ฦๅ /lɯː/ lue ประสมจาก ล + อือ (ลือ)
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#.E0.B8.AA.E0.B8.A3.E0.B8.B0

4 ความคิดเห็น:

 1. สามารถในไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีประโยชน์อีกด้วย^^

  ตอบลบ
 2. อ่านแล้วมีความรู้เยอะเลย

  ตอบลบ